Đại dương của sự sống

Hãy bảo tồn sự sống của đại dương

09:53 16/07/2017

Các ngư dân nói: "Chúng tôi mong mỏi các cấp chính quyền hãy vì ngư dân mà hành động, đừng ra văn bản để cho có".

Ý kiến bạn đọc