Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ và việc thay thế sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân:

Hiện đại, văn minh, phục vụ người dân tốt hơn

14:59 17/11/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó, sẽ tiến tới bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (CMND).

Ý kiến bạn đọc