Hiến tạng rào cản từ quan niệm xã hội

14:58 03/09/2012

Hiến tạng vẫn còn là một khái niệm quá mới mẻ đối với hầu hết mỗi người dân Việt Nam. Dù rằng mỗi năm có rất nhiều người chết não vì tai nạn giao thông song rất hiếm gia đình của những người xấu số ấy chấp nhận hiến tạng người thân của mình cho khoa học. Là một nước theo đạo Phật nên quan niệm "có chết cũng phải chết toàn thây" chính là rào cản lớn trong nhận thức hiến tạng cứu người. Từ đó dẫn đến thực trạng lượng cầu thì quá nhiều còn lượng cung thì quá ít…

Ý kiến bạn đọc