"Hiện tượng" Đinh La Thăng hay câu chuyện về "văn hóa lãnh đạo"

16:02 15/03/2016

Những gì ông Đinh La Thăng đã làm không phải là cái gì đó quá mới, không phải là sự khai sáng vĩ đại để cho chúng ta tán dương hay nghi ngờ mà đó chỉ là phong cách của một lãnh đạo có tác phong hành động. Những công việc mà nhiều người coi là quá cụ thể của một chính khách thì ông lại không nghĩ thế.

Ý kiến bạn đọc