Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ:

Hiện tượng "ngáo" mê tín đang tràn lan

13:59 12/03/2018

Tín ngưỡng chuyển thành mê tín là tình trạng luôn luôn diễn ra trong lịch sử. Khoa học bất cứ nơi đâu cũng bài trừ mê tín. Khi mà khoa học yếu đi thì mê tín tràn lên. Một thiết chế lấy khoa học kỹ thuật làm phương tiện phát triển đưa nhân dân đến hạnh phúc chắc chắn phải bài trừ được tệ nạn này.

Ý kiến bạn đọc