Hình thành hành lang xuyên Đông Nam Á

11:53 01/01/2020

Việc mở một cây cầu mới giữa Thái Lan và Myanmar đã thúc đẩy Đông Nam Á tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa Hành lang kinh tế Đông - Tây, nối Biển Đông với Ấn Độ Dương.

Ý kiến bạn đọc