Hoàn thiện pháp luật về an toàn giao thông là yêu cầu cấp bách từ cuộc sống

09:35 17/11/2020

Chưa lúc nào đòi hỏi về sự an toàn của con người cần thiết như bây giờ, nhất là trong lĩnh vực giao thông. Con người cần phải được an toàn khi ra đường và về nhà.

Ý kiến bạn đọc