Từ 1/6, xe máy điện bắt buộc phải đăng ký biển số:

Hoang mang trước ngày xử phạt

15:50 01/06/2014

Theo Thông tư 15 của Bộ Công an, hướng dẫn thi hành về đăng ký xe, thì xe máy điện phải đăng ký biển số từ 1/6 mới được phép lưu hành. Và để đăng ký được biển số, xe máy điện phải có đủ hóa đơn đỏ, tờ khai đăng ký, chứng nhận đăng kiểm xe an toàn và nếu là xe chuyển nhượng, cho tặng cần có thêm giấy tờ chuyển nhượng đến các điểm đăng ký mô tô, xe máy tại quận, huyện nơi mình sinh sống làm thủ tục đăng ký biển số.

Ý kiến bạn đọc