Hơn 800 loại tiền điện tử chết ngả rạ, Bitcoin thì "thoi thóp"

12:39 19/07/2018

Các dự án tiền điện tử xuất hiện rất nhiều trong 18 tháng qua, nhưng hơn 800 trong số đó đã chết tương tự như cơn bong bóng dotcom vào năm 2000.

Ý kiến bạn đọc