Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình (30-7-1908 - 30-7-2018):

Huyền thoại có thật về vị Trung tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam (Kỳ II)

17:30 07/08/2018

Ngày 20-1-1948, Nguyễn Bình được Hồ Chủ tịch ký quyết định phong hàm Trung tướng (trong đợt phong tướng đầu tiên của Nhà nước ta). Cũng trong năm 1948, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.

Ý kiến bạn đọc