Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình (30/7/1908 - 30/7/2018):

Huyền thoại có thật về vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (Kỳ IV)

14:18 16/08/2018

Trung tướng Nguyễn Bình, nhất là “soi” qua các thành tích chiến đấu, qua những trang nhật ký, những lá thư gửi bạn... của ông, ta thấy ông thực sự xứng danh là một vị Tướng - vị Tướng của thời đại mới - thời đại đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ý kiến bạn đọc