Kế hoạch hỗ trợ kinh tế khiêm tốn của châu Âu

16:05 19/04/2020

Các nước châu Âu lên kế hoạch khôi phục nền kinh tế đang bị tác động nặng nề khi chỉ trong hai tuần lễ, COVID-19 cuốn trôi tăng trưởng

Ý kiến bạn đọc