Khi Công an chính quy về làng

09:16 02/11/2020

Phú Thọ là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành sớm việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc bố trí 5 cán bộ chiến sĩ Công an chính quy/ 1 xã để đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn về trụ sở làm việc, nơi ăn ở, trang thiết bị… nhưng hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ khi về nhận nhiệm vụ tại 208 xã, thị trấn đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, góp phần thay đổi tích cực tình hình an ninh trật tự ở cơ sở…

Ý kiến bạn đọc