Khi Công an chính quy về xã: Lãnh đạo xung phong, cán bộ hưởng ứng

09:17 07/07/2019

Trong năm 2019, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai đưa trên 500 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về phủ khắp 152 xã trên toàn tỉnh. Rất nhiều cán bộ đã xung phong về xã với tinh thần tuổi trẻ. Họ về cơ sở để được gần dân, sát dân và trên hết làm những việc dân cần. 

Ý kiến bạn đọc