Khi bác sĩ bỏ bệnh viện ra ngoài làm

12:47 13/04/2018

Anh bạn tôi công tác tại một bệnh viện lớn trong thành phố, giữ chức Phó trưởng khoa. Anh thuộc lớp người cổ, nghĩa là trung thành với những quan niệm truyền thống, ngại thay đổi và thích an phận. 

Ý kiến bạn đọc