Khi người vùng cao bỏ rượu nhờ… Nghị định

15:22 15/01/2020

Kết quả trên cho thấy, Nghị định 100 của Chính phủ mới triển khai đã phát huy tốt hiệu quả. Với mức xử phạt rất nghiêm khắc và không có vùng cấm nên không ai dám liều để điều khiển phương khi đã sử dụng rượu bia.

Ý kiến bạn đọc