Khi tranh biếm họa tham gia chống tham nhũng

16:04 29/06/2018

Nghệ thuật liệu có thể đóng góp gì vào công cuộc phòng chống tham nhũng? Câu trả lời là có. Lần đầu tiên trong lĩnh vực mỹ thuật có một cuộc thi vẽ tranh hướng về chủ đề này.

Ý kiến bạn đọc