Khó như tinh giảm biên chế

11:38 03/07/2016

Chuyện tinh giản biên chế, mong muốn là một chuyện nhưng để làm được như mong muốn lại là một chuyện khác. Đối với nước ta việc giảm, rút, sắp xếp là không phải dễ tí tẹo nào.

Ý kiến bạn đọc