Không có nguyên, cựu gì ráo...

16:58 12/05/2017

Cu Vương, một nông dân ngoan hiền. Cha mẹ đặt tên Vương mong cho con sau này được đổi đời làm vương, làm tướng, nhưng ở nhà, làng xóm vẫn thân quen gọi gọn là Cu.

Ý kiến bạn đọc