"Không lực I" và những vị Tổng thống Mỹ

12:38 20/11/2020

Từ Tổng thống Franklin Roosevelt đến Tổng thống Trump, 14 vị Tổng thống Mỹ   đã hình thành thói quen đi máy bay độc đáo riêng của mình, những thói quen này mặc dù hiếm khi bên ngoài được biết nhưng nó đã phản ánh cá tính, phong cách, chính sách đối nội, đối ngoại khác nhau của các vị Tổng thống Mỹ...

Ý kiến bạn đọc