Kinh nghiệm cải cách hành chính Hàn Quốc

16:38 01/11/2017

Các chương trình cải cách hành chính là một phần cốt lõi trong nỗ lực cải cách khu vực công của Seoul để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997.

Ý kiến bạn đọc