Chuyện ghi được ở Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP HCM:

Mở hướng phá án từ những dấu vết tại hiện trường (Kỳ 1)

10:11 14/11/2016

Họ là những bác sỹ pháp y, những giám định viên kỹ thuật hình sự truyền thống, kỹ thuật pháp lý, hóa pháp lý, giám định tài liệu... với đức tính cần cù, nhẫn nại, sáng tạo, luôn một lòng yêu nghề.

Ý kiến bạn đọc