Tập Cận Bình - những điều chưa biết:

Kỳ 2: Chức vụ mới, thử thách mới

13:35 25/05/2015

Những cố gắng không biết mệt mỏi của Tập Cận Bình cuối cùng cũng được đền đáp. Tại ĐH XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) năm 1992, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương.

Ý kiến bạn đọc