Kỳ bí về rắn thần khổng lồ trắng toát như rồng bạch báo ân cặp giếng tiên

17:49 26/06/2013

Xung quanh sự kỳ bí này còn rất nhiều điều khó lý giải mà hàng trăm nhà khoa học đã đổ công về nghiên cứu nhưng chưa tìm ra ngóc ngách cuối cùng một cách thuyết phục. Đặc biệt, sự tồn tại của “bạch thần xà” còn được vua triều Nguyễn chứng nhận, sắc phong danh hiệu “Vương hạ đẳng thần”, hiện cuốn gia phả sắc phong này vẫn còn lưu giữ tại nhà con cháu ông tổ nuôi rắn, sắc phong có đóng chiện đỏ bằng ngọc tỷ của nhà Vua.

Ý kiến bạn đọc