Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 75: Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu…

14:16 28/09/2020

Kỳ họp khóa 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra thực sự là một hội nghị vô cùng đặc biệt. Không phải vì nó bắt buộc phải được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến (do những hệ lụy của đại dịch COVID-19 toàn cầu), mà là vì ở đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, thế giới mới lại chứng kiến khuynh hướng đa cực hóa được thể hiện rõ đến như thế. Và bởi vậy, vai trò lãnh đạo chung của Liên Hiệp Quốc cũng mới được nhắc đến một cách nghiêm túc đến như thế.

Ý kiến bạn đọc