Là con người, vì con người…

15:50 28/04/2016

Thưa Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Thưa Bộ trưởng Bộ Y tế! Ngày 9/4/2016, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 đã hoàn tất việc phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Chúng tôi muốn dành “Thư gửi từ cuộc sống” số này đến 2 vị bộ trưởng, 1 mới bổ nhiệm và 1 tại vị. Đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ý kiến bạn đọc