Làm gì để ngăn nhà đầu tư “tay không bắt giặc” tham gia Dự án cao tốc Bắc - Nam?

07:03 10/08/2019

Dự án cao tốc Bắc- Nam đã được xác định những đoạn ưu tiên để thực hiện giai đoạn 2018 - 2021, với chiều dài 654km, chia thành 8 dự án thành phần.

Ý kiến bạn đọc