Làm gì để tận dụng “cơ cấu dân số vàng”?

21:10 18/07/2019

Theo kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, Việt Nam hiện có 96,2 triệu người, là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Ý kiến bạn đọc