Lặng lẽ một Đồng Lộc, Truông Bồn… bên đường Trường Sơn

15:37 24/07/2018

Chiều tháng 7 linh thiêng, tôi rong ruổi theo đường Hồ Chí Minh huyền thoại qua đất Quảng Bình. Quảng Bình, địa phương duy nhất của cả nước có đến 3 nghĩa trang Thanh niên xung phong (TNXP).

Ý kiến bạn đọc