"Lắng tiếng quê hương” nơi đất khách

16:39 19/09/2016

Sau những trận B52 cuối tháng 12 - 1972, sáng sớm ngày 21 - 1 - 1973, tôi cùng một số đồng nghiệp ở Ðài Tiếng nói Việt Nam có mặt tại 58 Quán Sứ, hành quân bằng 3 chiếc xe (2 xe ca, 1 xe con) với mệnh lệnh mà theo lời anh Thê - Trưởng Phòng Tổ chức của Ðài lúc đó - phổ biến ngắn gọn là “Ði sơ tán, để bảo đảm tiếng nói thông suốt”.

Ý kiến bạn đọc