Lão nông 20 năm quyết "sống chết" bảo vệ đàn cò

07:20 08/11/2018

Thay vì đuổi chúng đi, ông Tươi và gia đình đã quyết định “nhường đất” cho hàng ngàn con cò sinh sống. Gần 20 năm qua, ông Tươi đã chăm lo và bảo vệ đàn cò như bảo vệ chính người thân của mình.

Ý kiến bạn đọc