Lầu năm góc muốn dùng AI theo dõi khắp các đô thị

16:32 28/05/2019

Nhóm nghiên cứu cộng đồng tình báo của Mỹ muốn đào tạo các thuật toán để theo dõi mọi người trên các mạng giám sát video đang lan rộng và nó cần nhiều dữ liệu hơn để làm điều đó.

Ý kiến bạn đọc