Báo động tình trạng gây tai nạn không cứu người bị nạn:

Lấy "cái thiện" diệt "cái ác"

15:33 03/05/2018

Tai nạn là điều không ai muốn. Nhưng một khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện giao thông phải thực hiện những hành vi đúng với trách nhiệm nghĩa vụ pháp luật của mình.

Ý kiến bạn đọc