Lên đồng - trò sốt múa may

10:56 30/11/2016

Bạn thân nữ Tổng thống Hàn Quốc vướng tai tiếng dùng dị đoan can thiệp vào tình bạn, làm lộ bí mật nhà nước, là một thí dụ về nạn đồng bóng ở nước này thịnh hành thế nào.

Ý kiến bạn đọc