Loạn festival

14:20 02/03/2016

Nếu như xã hội nông thôn truyền thống đã sản sinh không ít lễ hội dân gian, cổ truyền thì nhu cầu của đời sống đương đại, sự giao lưu và hội nhập quốc tế đã tạo ra không ít "festival"- một tên gọi được quốc tế hóa, được hiểu là "lễ hội mới" hay lễ hội đương đại tại Việt Nam. Và xung quanh câu chuyện tổ chức lễ hội loại này còn nhiều điều đáng bàn khi số lượng thì nhiều mà việc tạo dấu ấn lại chưa là bao, nhất là khi nó gắn liền với quá trình hội nhập và khẳng định bản sắc của một dân tộc.

Ý kiến bạn đọc