Lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo và dự án đổi chỗ ở lấy tiếng Anh

15:32 20/07/2017

Một tổ chức tình nguyện đã được lập ra để dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại nhiều nơi. Tổ chức này hoạt động mà không cần một nguồn hỗ trợ tài chính nào

Ý kiến bạn đọc