Luật An ninh mạng: “Tấm khiên” pháp lý cần thiết

16:18 20/06/2018

Những hoạt động trên không gian mạng đã và đang trở nên phức tạp, khó kiểm soát. Việc có một bộ Luật An ninh mạng là tất yếu và vô cùng cần thiết trước xu thế của thế giới và thực tế nước ta.

Ý kiến bạn đọc