Luật thông thoáng càng cần nâng cao trách nhiệm cán bộ

17:13 19/06/2020

Ngày 17-6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Theo đó, Luật quy định cụ thể 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, gồm:

Ý kiến bạn đọc