Mê hồn trận… "súng airsoft"

16:01 06/07/2017

"Súng airsoft" là các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn nhựa, chì có kiểu dáng không khác xa là mấy so với một loại súng quân dụng thông thường. Tìm mua và sưu tập "súng airsoft" đã và đang trở thành thú chơi của một bộ phận dân chơi. Sẽ không có gì đáng bàn nếu đi kèm với thú chơi "súng airsoft" này không là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn.

Ý kiến bạn đọc