Xung quanh việc Hàn Quốc dừng nhận lao động 40 huyện của Việt Nam:

Một người bỏ trốn, vài chục người mất cơ hội

12:55 11/05/2019

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) vừa ra thông báo tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS). 

Ý kiến bạn đọc