Xung quanh cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh tụ Cuba Fidel Castro ngày 16-11-2016

Mười ngày và một giờ

08:31 01/12/2016

Có thể khẳng định, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo cao cấp cuối cùng của Việt Nam được tiếp kiến lãnh tụ Cuba Fidel, thậm chí là người Việt Nam cuối cùng được gặp Fidel.

Ý kiến bạn đọc