Nợ rộ phong trào cho con học lớp kích bán cầu não:

Muốn con trở thành siêu nhân?

20:27 16/11/2016

Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, đây là một lớp học kích bán cầu não là vô cùng bổ ích giúp trẻ kích thích tư duy. Tuy nhiên với mức giá hàng chục triệu đồng, khóa học kéo dài trong một thời gian ngắn thì tác dụng của nó vẫn còn rất nhiều hoài nghi.

Ý kiến bạn đọc