Nam sinh viên đi làm ô sin, bị lạm dụng tình dục

17:00 07/01/2015

Do công việc của ô sin nhạy cảm, sinh viên không những chịu áp lực từ bạn bè mà còn bị chính người chủ của mình coi thường và bóc lột.

Ý kiến bạn đọc