Nặc danh - háo danh hay trách nhiệm vô danh

14:27 13/02/2012

Có một danh nhân nói: Nhân loại kính trọng ai ngang với những gì người đó cống hiến cho nhân loại. Nếu anh giấu đi tên gọi thật của mình, để an toàn, để không ai đụng vào, thì anh chỉ được “xí xóa” mà thôi. Còn để được tôn vinh ư? Vậy anh đã làm được cái gì cho mọi người, mà đến ngay cả một cái tên gọi cũng còn tiếc?!

Ý kiến bạn đọc