Nan giải chuyện ô nhiễm môi trường ở TP Hồ Chí Minh

08:15 22/06/2017

Câu chuyện rác thải và môi trường ở TP Hồ Chí Minh đang trở nên bức xúc, đến mức mới đây HĐND Thành phố đã tổ chức một kỳ họp bất thường và ra hẳn một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này.

Ý kiến bạn đọc