“Nền kinh tế đen“ thách thức sự phát triển của khu vực Đông Nam Á

11:37 19/07/2020

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) định nghĩa nền kinh tế đen đề cập đến một loạt hoạt động kiếm tiền trái phép mà về cơ bản không được ghi vào sổ sách kế toán, nói cách khác là nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Nền kinh tế đen bao gồm nhiều thị trường bí mật phi tập trung.

Ý kiến bạn đọc