Ngành giáo lên hương

13:54 08/12/2017

Ðã khá lâu tôi mới gặp lại thằng Linh, bạn nối khố từ thuở nhỏ. Ngày xưa, nó và tôi ở sát nhà nhau, cùng nghèo cùng khổ như nhau. Nhà nó ngày 2 bữa ăn củ mì, còn nhà tôi ăn củ mì ngày 2 bữa, nước cũng uống chung một cái giếng đầu làng.

Ý kiến bạn đọc