Nghệ An:

Cơ quan nào chịu trách nhiệm để lọt 569 bộ hồ sơ thương binh giả?

12:40 17/02/2019

Thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, mỗi năm, tỉnh Nghệ An chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho hơn 80.000 đối tượng hưởng chính sách theo quy định là người có công, với số tiền trên 115 tỷ đồng/tháng.

Ý kiến bạn đọc