Cảnh giác với tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời:

Nghi lễ phía sau cánh cửa Sion và cuộc thương lượng bất thành - Kỳ cuối

15:36 10/05/2018

Sau khi tham gia tổ chức lạc đạo tự nhận là Hội Thánh Đức Chúa Trời này, các “tín đồ” sẽ phải “đắm chìm” trong hàng loạt những nghi thức để trở thành… “con ông Trời”.

Ý kiến bạn đọc