Nghịch lý bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể

09:47 28/12/2019

Tiến sĩ Frank Proschan cố vấn của UNESCO về Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể năm 2003 khẳng định, UNESCO không vinh danh, công nhận di sản văn hóa phi vật thể.

Ý kiến bạn đọc